Centrum Wspierania Biznesu w Dębnie
Telefon: +48 95 760 34 05
E-Mail: cwb@debno.pl
Adres: Ul. Daszyńskiego 20 74-400 Dębno Polska
Urząd Miejski w Dębnie
Telefon: +48 95 760 30 50
E-Mail: bok@debno.pl
Adres: ul. Piłsudskiego 5 74-400 Dębno Polska

Liczby

Dębno w Liczbach

Wiemy, że cyferki
muszą się zgadzać.

Wskaźniki

Dane Statystyczne Gminy Dębno

0
Ludność ogółem

W tym:
Ludność obszaru miejskiego – 12 862
Ludność obszaru wiejskiego – 6 658

0
Strefa Inwestycyjna

Dębnowska Strefa Przemysłowa obejmuje grunt o powierzchni ok. 24 ha położony w Dębnie przy ul. Dargomyskiej, w skład którego wchodzą 3 działki z przeznaczeniem na działalność produkcyjno-usługowo-handlową.

0
Powierzchnia

Obszar gminy wynosi 318 km2, największą część stanowią lasy i grunty zadrzewione, następnie użytki rolne, miasto Dębno wraz z 19 Sołectwami oraz rozległe tereny inwestycyjne.

Powierzchnia miasta objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 0%
Powierzchnia obszaru wiejskiego gminy objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 0%

Statystyka

Dębno w procentach

01.

Mieszkańcy
w wieku produkcyjnym

0%

Większą cześć populacji Gminy Dębno stanowi ludność w wieku produkcyjnym.

03.

Mieszkańcy
w wieku poprodukcyjnym

0%

Kapitał ludzki Gminy stanowią również bogaci w doświadczenia i wiedzę emeryci i renciści, wielu chętnie podejmuje prace dodatkową.

02.

Mieszkańcy
w wieku przedprodukcyjnym

0%

Wysoki poziom edukacji w Gminie Dębno sprzyja rozwojowi przyszłej kadry pracowniczej naszego regionu.

04.

Mieszkańcy
w podziale na

Mieszkańców stanowią kobiety 0%
mieszkańców stanowią mężczyźni 0%

Porozmawiajmy

Skontaktuj się z Nami,
w celu omówienia Twojego projektu.

Napisz,  zadzwoń lub odwiedź Biuro Centrum Wspierania Biznesu w Dębnie w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Ten post dostępny jest także w języku: English (Angielski) Deutsch (Niemiecki)

Skip to content