Centrum Wspierania Biznesu w Dębnie
Telefon: +48 95 760 34 05
E-Mail: cwb@debno.pl
Adres: Ul. Daszyńskiego 20 74-400 Dębno Polska
Urząd Miejski w Dębnie
Telefon: +48 95 760 30 50
E-Mail: bok@debno.pl
Adres: ul. Piłsudskiego 5 74-400 Dębno Polska

O Strefie

Specjalna Strefa
Ekonomiczna.

Invest In Dębno.

Gmina Dębno utworzyła Dębnowską Strefę Przemysłową.

Powierzchnia

Strefa obejmuje grunt o powierzchni ok. 24 ha.

w Dębnie przy ul. Dargomyskiej, w skład którego wchodzą 3 działki z przeznaczeniem na działalność produkcyjno-usługowo-handlową.

w 2013

Powstanie Strefy

Została opracowana kompleksowa dokumentacja techniczna i projektowo-budowlana na uzbrojenie 24 ha terenu pod inwestycje. Dodatkowo opracowane zostały raporty środowiskowe, analizy kosztów makroinwestycji, raporty o barierach inwestycyjnych, wszelkie badania geotechniczne. Projekt został dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

w 2014

Administracja

31 marca 2014 roku uprawomocniło się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rozszerzenia KSSSE o tereny m.in. w Dębnie. Statusem specjalnej strefy ekonomicznej objęto 3,6616 ha w obrębie Dębnowskiej Strefy Przemysłowej. Tereny inwestycyjne objęte są miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

w 2015

Realizacja

W 2015 roku tereny zostały częściowo uzbrojone. W ramach inwestycji wybudowano zbiornik retencyjny dla wód opadowych, kanalizację deszczową, odcinek kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej oraz częściowo wykonano nawierzchnia drogi z oświetleniem.

do 2020

Rozwój

Położenie tych terenów na obrzeżu miasta stwarza odpowiednie warunki do prowadzenia działalności gospodarczej typu: zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy, hurtownie, usługi komercyjne, techniczne oraz handel. Atrakcyjność tych terenów związana jest głównie z lokalizacją.

Scroll
Lokalizacja Pierwsza
Położenie Działki: ul. Dargomyska
Lokalizacja Druga
Położenie Działki: ul. Dargomyska

Strefa Korzyści

Stwarzamy
wygodne warunki.

U Nas to Ci się
po prostu Opłaca.

Zwolnienia Podatkowe

Gmina oferuje pomoc przy realizacji nowych inwestycji w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości, gruntów, budynków i budowli służących do prowadzenia działalności gospodarczej na tym terenie na czas określony.

Obniżone Podatki

W Gminie Dębno o około 20% obniżone są podatki od nieruchomości przeznaczonych pod działalność gospodarczą w porównaniu ze stawkami maksymalnymi, określonymi przez Ministerstwo Finansów. Są to jedne z niższych stawek w regionie.

Modernizacja

Poprawie ulegają warunki inwestowania poprzez modernizację infrastruktury, głównie transportowej. Na terenie Dębna dostępne są wszystkie media. Miasto posiada własną oczyszczalnię ścieków typu mechaniczno-biologicznego z możliwością dołączenia kolejnych odbiorców i rozdzielczy system kanalizacyjny (sanitarno-burzowy).

Wraz z Naszymi Partnerami

Tworzymy Strefę Przyjazną Inwestorom

Porozmawiajmy

Skontaktuj się z Nami,
w celu omówienia Twojego projektu.

Napisz,  zadzwoń lub odwiedź Biuro Centrum Wspierania Biznesu w Dębnie w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Ten post dostępny jest także w języku: English (Angielski) Deutsch (Niemiecki)

Lokalizacja Pierwsza

Położenie Działki: ul. Dargomyska
View Project

Lokalizacja Druga

Położenie Działki: ul. Dargomyska
View Project
Skip to content